Menü

Jakość

PST Polska postrzega się jako strategicznego partnera technologicznego swoich klientów. Zadanie to firma realizuje poprzez aktywne zarządzanie jakością na zdefiniowanym przez siebie poziomie, który wyraźnie wykracza poza wymagania stawiane przez klientów. Sprawdzoną standaryzację procesów i produktów PST łączy z dopracowaną techniką i niezrównanie szybką dostępnością.

Aktualne procedury certyfikacyjne

Regularna certyfikacja zgodnie z DIN EN ISO 9001 i kolejnymi normami w odniesieniu do wszystkich procesów przedsiębiorstwa jest w PST oczywistością. Na tak wartościowej podstawie opiera się nieustanny rozwój i optymalizacja własnych standardów. Firma może dzięki temu sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom.